datagorilla-logo.png

Offentliga protokollvakten

Vi spårar affärsmöjligheter inom den offentliga sektorn för ditt företag.

Omfattande bevakning av offentliga protokollbeslut i ett verktyg

Protokollbevakning är en innovativ tjänst som fokuserar på att övervaka den offentliga sektorns beslutsfattande, det vill säga kommuner, välfärdsområden, församlingar, kommunalförbund och staten, och samtidigt identifiera tidiga affärsmöjligheter. Vi erbjuder en unik möjlighet att direkt få tillgång till och övervaka beslutsprotokoll och agendor från den offentliga sektorn med hjälp av nyckelord och utvärdering av potentiella kunder. Protokollbevakning är en unik tjänst som hjälper dig och ditt säljteam att hålla sig uppdaterade om regionala beslut som påverkar ditt företag. Var alltid ett steg före konkurrenterna med vår bevakningstjänst!

Fördelar och funktioner med tjänsten

"Behoven av offentliga tjänster kan vanligtvis identifieras t.o.m. 12–24 månader innan själva anbudsprocessen eller själva köpet påbörjas."

Offentliga protokollvakten

Strategisk framförhållning

En djup förståelse för kommuners och välfärdsregioners beslutsprocesser är central för ett framgångsrikt företagande i den offentliga sektorn. Ofta startas beredningen av betydande projekt, frågor och åtgärder och framför allt den behovsbaserade diskussionen upp till ett år innan upphandlingsmeddelandet publiceras i officiella anbudskanaler, såsom HILMA eller andra anslagstavlor för offentlig upphandling. Denna långa förberedelsefas erbjuder framtidstänkande företag en unik möjlighet att få ett försprång gentemot konkurrenterna.

Kunskapsbaserad försäljning

Vår protokollvakten tjänst har utvecklats för att möta behoven på den svenska B2PS-marknaden, och erbjuder ditt företag enkel tillgång till nyckelinformation för beslutsfattande inom offentlig sektor, vilket kan ge dig en strategisk fördel gentemot konkurrenterna. Genom att überhandsförhandsinformation kan ditt företag ta proaktiva verdejningssteg, gära framtida handlingsplaner och bättre präparat sig för framtida förvärvsmöjligheter, såsom renoveringsprojekt, utvecklingsplaner och andra pögligheter som dyker upp i anbud. Genom att überdat tyjsen Protokollvakten, som ger en fördjupad inblick i kommunernas beslutsprocesser och framtida upphandlingsannonser, säkerställer du att ditt företag alltid ligger steeg före, gör om att dra nytta av marknadsögligtningen när de dyker upp. Protokollvakten är ett unikt strategiskt Verktyg för ditt företag inom public Försäljning i Sverige.

Prislista

Protokollbevakning

2 390 SEK/per månad

Utökad Protokollbevakning

3 390 SEK/per månad.

Kontakta oss för en demo eller direktbeställning
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Implementering

Nyckelord Definition

Nyckelordsanalysen

Månadsrapportering

Nyansjustering av nyckelord

Offentliga protokollvakten

Användningsområden för exempel

Bygg- och infrastrukturprojekt

Genom att använda tjänsten för protokoll och upphandling kan företag inom bygg- och infrastruktursektorn dra nytta av att följa kommunala planeringsbeslut och infrastrukturprojekt. Nyckelord som ’stadens byggprojekt’, ’infrastrukturutveckling’ och ’byggentreprenader’ är viktiga. Tjänsten tillhandahåller information om kommunens planer, till exempel nya bostadsområden eller förbättringar av transportnätet, vilket ger företag möjlighet att strategiskt förbereda sig inför kommande upphandlingar och infrastrukturprojekt.

Teknologi- och IT-lösningar

IT- och teknikföretag kan dra nytta av Protokoll- och upphandlingsvakten genom att följa med ’kommunala IT-upphandlingar’ och ’främjandet av digitalisering’. Tjänsten erbjuder information om till exempel uppdateringar av kommunens IT-infrastruktur eller nya digitala tjänster, vilket möjliggör för IT-företag att förutse framtida teknikbehov och förbereda sig för upphandlingar.

Utbildnings- och kulturprojektövervakning

Utbildnings- och kulturorganisationer kan använda protokolls- och upphandlingsbevakning för att följa ’utbildningsinvesteringar’ och ’kulturprojekt’ i kommuner. Tjänsten ger information om skolbyggnadsprojekt, finansiering av kulturevenemang och utveckling av gemenskapsprojekt, vilket hjälper dessa organisationer att identifiera finansieringsmöjligheter och aktivt delta i utvecklingen av kommunens kultur och utbildning.

Hälso- och socialtjänsternas utveckling

Hälso- och sjukvård och sociala tjänsteleverantörer kan hitta information om ’kommunala investeringar i hälso- och sjukvård’ och ’utveckling av sociala tjänster’ genom att använda Protokoll- och anbudsvakt. Tjänsten ger förhandsinformation om byggande av hälsocentraler, utökning av äldreomsorg och förbättring av funktionshindertjänster, vilket möjliggör för tjänsteleverantörer att planera och förbereda sig för att erbjuda lösningar som möter kommunens framtida behov.

Vanliga Frågor och Svar (FAQ)

Offentliga protokollvakten är en tjänst som ger företag tillgång till beslutsposter från Sverige kommuner. Med tjänsten kan du följa kommunala beslut i realtid och få information om kommande projekt och upphandlingar.

Tjänsten hjälper företag att hålla sig uppdaterade om kommunala beslut, vilket är särskilt användbart när man planerar anbud och strategier. Du får en fördel på marknaden när du vet om kommunens planer innan de officiellt publiceras.

Ja, Protokollvakten gör det möjligt att definiera nyckelord, så att du endast får information som intresserar dig. Detta innebär att du kan fokusera på de beslut som är väsentliga för din verksamhet.

Vi erbjuder information nästan i realtid. Så fort kommunen publicerar en ny beslutsprotokoll finns informationen tillgänglig på vår tjänst.

Ja, Offentliga protokollvaktare täcker alla svenska kommuner, vilket gör det till en omfattande verktyg för företag i alla storlekar som verkar i olika regioner.

Du kan beställa tjänsten genom att besöka vår webbplats och fylla i beställningsformuläret. Vi erbjuder också personliga konsultationer om tjänstens inställningar och användning.

Ja, vi erbjuder omfattande kundsupport till alla användare av Protokollsvakt-tjänsten. Vår support finns tillgänglig både via telefon och e-post för alla frågor som rör tjänsten.

Säkerhet är vår topprioritet. Vi använder krypteringsmetoder enligt branschstandard både under kommunikation och lagring, och våra servrar skyddas med den senaste säkerhetstekniken.

Ja, all användardata hålls strikt konfidentiellt. Vi delar inte personlig information med tredje part utan ditt samtycke. Dessutom kan du själv hantera och granska dina egna uppgifter i vår tjänst.

Vi har en flerskiktsplan för datasäkerhet som inkluderar brandväggar, intrusionsskydd och regelbundna datasäkerhetsuppdateringar. Dessutom får vår personal kontinuerlig utbildning om de bästa säkerhetspraxiserna för att förebygga och snabbt reagera på potentiella hot.

Om du misstänker säkerhetsbrott, ber vi dig att omedelbart kontakta vår kundtjänst. Vi reagerar snabbt på alla säkerhetsrelaterade rapporter och vidtar nödvändiga åtgärder för att lösa situationen.

Ja, vi är engagerade i att följa kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Detta innebär att vi behandlar all personlig information på ett lagligt, rättvist och transparent sätt. Dessutom erbjuder vi användarna möjlighet att hantera sin personliga information och begära borttagning av informationen.

När företag använder Minutevaktaren är de bättre informerade om kommunens behov och framtida projekt. Detta leder ofta till högre kvalitet på erbjudanden och tjänster, som uppfyller kommunens krav och främjar utvecklingen i området. Dessutom kan aktivt deltagande och engagemang i lokala projekt stärka samarbetet mellan kommunen och företagen.

Ja, med hjälp av Protokollbevakningstjänsten blir kommunens beslutsprocess öppnare och mer transparent. När företag enkelt kan följa kommunens beslut främjar det öppenhet och förtroende för kommunens verksamhet, vilket är avgörande för den demokratiska processen och god förvaltning.

Användningen av Minutevaktaren-tjänsten förbättrar kommunikationen mellan kommunen och företagen. När företagen får direkt och uppdaterad information om kommunens beslut underlättar det deras möjlighet att snabbt och effektivt möta kommunens behov. Detta främjar en smidigare samarbete och kommunikation mellan kommunen och lokala företag, vilket är till nytta för båda parter.

Ja, när företag använder Protokollvakten och får information om kommunens framtida projekt och behov, kan de förbereda och presentera bättre riktade förslag. Detta innebär att kommunerna får tillgång till mer konkurrenskraftiga och högkvalitativa erbjudanden, vilket leder till effektivare och kostnadseffektiva lösningar.

Vill du ha en presentation av tjänsten eller beställa den direkt?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

emil-salminen

Emil Salminen

Försäljning

När du behöver en högkvalitativ protokollvaktstjänst, välj DataGorilla. Vi har gedigen expertis och erfarenhet, med särskilt fokus på offentlig sektor, en kompetent team och konkurrenskraftiga priser. Kontakta oss och säkra din framgång.